Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

Návrh na ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen podepsat se.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 a je poživatel důchodu (žádost A). Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která chce být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného (žádost B).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou je podání žádosti a předložení potřebných dokladů. Poté bude zahájeno správní řízení. Správní orgán vydá Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, které zašle žadateli, oprávněnému a České správě sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce důchodu ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení sociální péče.

Dveře č. 134 – 136, I. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 097

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte předložit:

•    občanský průkaz žadatele
•    občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění
•    potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod a podepsat se
•    doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení sociální péče nebo jsou ke stažení v elektronické podobě u této životní situace.

Správní poplatky:

bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání.

Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Právní předpisy:

§10, §118 z.č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.1.2012

 

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7493 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7