Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajištění sociálního pohřbu

Zajištění sociálního pohřbu

 

Nesjedná-li ve lhůtě od oznámení úmrtí pohřeb příslušná fyzická nebo právnická osoba, zajistí sociální pohřeb obec v souladu se zákonem o pohřebnictví a podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení o požadavku sociálního pohřbu podávají pozůstalí, případně jiná osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Pozůstalí, kteří ze závažných sociálních a osobních důvodů nemohou zajistit pohřbení zemřelého, sociální pohřeb zajistí obec.

Upozornění: Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo!

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

V případě finanční nouze objednavatele pohřbu nebo jeho finanční neschopnosti osobní projednání se sociální pracovnicí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení sociální péče.

Dveře č. 134 – 136, I. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 097

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

•    Platný občanský průkaz a doklady související s úmrtím osoby

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

žádné

Správní poplatky:

bez poplatků

Právní předpisy:

§ 5 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.1.2012

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7252 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7