Česky   English

Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1, nad 6 tun pro ul. Veletržní, B 5 – bus pro ul. Veletržní

ŽÁDOST O POVOLENÍ VJEZDU DO LOKALITY S DOPRAVNÍM ZNAČENÍM B1, NAD 6 TUN PRO UL. VELETRŽNÍ, B 5 – BUS PRO UL. VELETRŽNÍ

Do lokality s dopravním značením B1 – zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) nad 6 tun a do lokality s dopravním značením B5 – zákaz vjezdu autobusů, může příslušný silniční správní úřad vjezd povolit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nebo provozovatel vozidla, případně jím pověřená osoba.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4029, Martin Hally Bc.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:
  • vyplněnou Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v ul. ............................*), nad 6 tun pro ul. Veletržní*), B5 - BUS v ul. Veletržní"
  • fotokopii technického průkazu
   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

   Formulář Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v ul. ............................*), nad 6 tun pro ul. Veletržní*), B5 - BUS v ul. Veletržní*) a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

   Správní poplatky:

   Nepodléhá správním poplatkům.

   Lhůty pro vyřízení:

   Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

   Kteří jsou další účastníci postupu:

   • Městská část Praha 7,
   • pro povolení v ulici Veletržní odbor dopravních agend MHMP

   Za správnost návodu odpovídá útvar:

   Odbor dopravy.

   Za správnost návodu odpovídá:

   Martin Hally Bc.

   Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

   7.12. 2015

   Upozornění:

   U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

   07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6447 x   Copyright © 2012 Městská část Praha 7